Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ryszard Kropiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMIR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EXPORT IMPORT inż. Ryszard Kropiński, NIP 7810021500; E: amir@amir.poznan.pl T: 61 8 14 24 36 z siedzibą w Przeźmierowie ul. Kwiatowa 33.

  1. Cele i podstawy przetwarzania danych

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zawartej z Panią/ Panem umowy oraz w celu wykonania tej umowy.

  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej z Pnią/Panem umowy.

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  1. Zakres przysługujących praw

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.

  2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.