AMIR PW PHU EXPORT IMPORT
inż. Ryszard Kropiński
www.amir.poznan.pl amir@amir.poznan.pl
Tel. 618142436 FAX. 618141533
62-081 PRZEŹMIEROWO, ul. Kwiatowa 33
NIP: PL 7810021500
Telefony kontaktowe: 608 617 995 - 608 617 989 - 608 297 188
Data deklaracji: 10-10-2019
Ważność : rok od daty wydania lub odwołania


Deklaracja zgodności materiały mające kontakt z żywnością:
Gumy strzykowe, sączki do mleka, uszczelki, przewody mleczne, detale ze stali nierdzewnej

Niniejszym potwierdzam, że artykuły wymienione w załączniku nr.1 są detalami i częściami zamiennymi stosowanymi w urządzeniach udojowych przez które przepływa krótkotrwale surowe mleko. Udój mleka trwa kilka minut.


Artykuły wymienione w załączniku nr.1 są zgodne z:
▪ Rozporządzeniem UE nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
▪ Rozporządzeniem UE nr 2023/2006 w sprawie Dobrej Praktyki Produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów mających kontakt z żywnością.
Artykuły są produkowane z surowców, które posiadają deklaracje do kontaktu z żywnością:
▪ Gumy strzykowe
▪ Przewody mleczne
▪ Pokrywy baniek
▪ Sączki do mleka
▪ Detale ze stali nierdzewnej
▪ Gumy strzykowe, uszczelki - są zgodne z wymogami: Przebadane przez WSSE w Poznaniu wykonane są z mieszanki gumowej G C-1, posiadającej atest PZH HŻ/01001/96, mogą być stosowane do mechanicznego udoju mleka.
▪ Przewody mleczne z polichlorku winylu, plastyfikator DEHT. Niebieski barwnik przeznaczonego do transportu mleka w systemach udojowych – Atest - Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-0207/17/C.
▪ Pokrywy baniek do mleka, detale ,uszczelki – gwarancja dostawcy surowca Elastomer SEBS spełniający wymogi określone w dyrektywie Komisji 2002/72/WE oraz rozporządzenie EU 10/2011 w sprawie materiałów , wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
▪ Sączki do mleka – wytwarzane z włókniny poliestrowo-wiskozowej, do jednorazowego użytku która została przebadana przez WSSE w Katowicach nie mogą wpływać niekorzystnie na cechy organoleptyczne produktów spożywczych.
▪ Detale ze stali nierdzewnej – wykonane z prętów oraz blach nierdzewnych posiadają świadectwo jakości zdrowotnej B-BŻ-6071-145/18D PZH Zakład Bezpieczeństwa Żywności w Warszawie.

Informacje te są przedstawione w dobrej wierze i uważa się je za dokładne na dzień wydania dokumentu na podstawie przekazanych pisemnych deklaracji producentów surowców, posiadających atesty dopuszczające do produkcji artykułów mających kontakt z artykułami spożywczymi.

DEKLARACJA PRODUCENTA       ZAŁĄCZNIK nr 1